Opština Lebane za dva projekta dobila 12,7 miliona dinara

Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave raspodelilo je novac iz republičkog budžeta opredeljen za programe lokalne samouprave, što će biti podrška za 66 projekata opština i grada.

Na ime nedostajućih sredstava u punom ili delimičkom iznosu za projekte opština i gradova od značaja za ekonomski razvoj, investicije i zapošljavanje dodeljeno je ukupno 322 miliona dinara.

Ministarka Marija Obradović navela da je iz Budžetskog fonda #MDULS pomagalo različite infrastrukturne projekte, a da je deo sredstava namenjen za modernizaciju gradske, odnosno opštinske uprave za uvođenje različitih softvera i elektronskih servisa koji su neophodni za unapređenje rada. Takođe, novac je namenjen i za organizovanje sportskih, kulturnih i turističkih manifestacija, kao i za otklanjanje posledica elementarnih i ostalih nepogoda.

Opština Lebane dobila je iznos od 9,5 miliona dinara za  projekat „Energetska sanacija objekta opštinske uprave Lebane“ i 3.200.000,00 dinara za manifestaciju „Paradajz fest“.

Obradović je navela da je broj prijava lokalnih samouprava ove godine pet puta veći nego što predviđa Fond, što, prema njenim rečima, znači da su se gradovi i opštine probudili i žele da poprave kvalitet usluga prema građanima i privredi u svojim sredinama.

„Veoma je važno da građani i opštine znaju da će utrošak ovih sredstava biti strogo kontrolisan, a mi ćemo na terenu obilaziti faze realizacije tih projekata. Suština je da ovaj novac bude utrošen za bolje funkcionisanje gradova i opština koji moraju biti servis i građana i privrede u Srbiji“, poručila je ministarka.

Lebanske vesti