U Lebanu danas održana 15. sednica

U Lebanu je danas održana 15. sednica a na dnevnom redu našle su se samo dve tačke, Predlog izmene i dopune Plana javnih nabavki za 2017. godinu i odbornička pitanja.

Plan javnih nabavki opštine Lebane za 2017.godinu od 21.12.2016.godine, dopunjen je novom javnom nabavkom, a koju su odbornici SO Lebane jednoglasno izglasali.

U delu koji se odnosi na radove izgradnje bazena dodata je tačka „Uređenje nekategorisanih puteva i otresišta“. Peta dopuna plana javnih nabavki za 2017.godinu čini sastavni deo ove Odluke.

Sednica je završena odborničkim pitanjima.