Suzbijanje larvi komaraca na teritoriji opštine Lebane

U četvrtak, 08. jula 2021. godine, ukoliko se steknu neophodni meteo uslovi, preduzeće SANIT M&M d.o.o. iz Niša, Rajićeva 1a/1, početi tretman suzbijanja larvi komaraca na teritoriji lokalne samouprave, u skladu sa Ugovorom br. 404-02-22/2021-02/5 od 12.04.2021. godine.

Radovi će se izvoditi u periodu od 09 do 18 h. Planirano je da radovi traju 1 dan.

Tretman će se vršiti preparatom za suzbijanje larvi komaraca LARVASTOP PIRIPROX 0,5 ZG.

Koordinaciju rada sprovešće šef stručno operativnog tima izvođača, uz punu saradnju sa nadzorom tretmana ispred lokalne samouprave.