Opština Lebane i NSZ izdvojile 12,5 miliona za zapošljavanje

Između Opštine Lebane i Nacionalne službe za zapošljavanje zaključen je Sporazum o uređivanju međusobnih prava i obaveza u realizaciji mera aktivne politike zapošljavanja za 2021. godinu.

Predmet sporazuma je uređivanje međusobnih prava i obaveza između NSZ i Opštine u vezi sa učešćem Opštine u finansiranju i realizaciji mera aktivne politike zapošljavanja predviđenih lokalnim planskim dokumentom u oblasti zapošljavanja za period 2021. godine. Mere aktivne politike zapošljavanja podrazumevaju stručnu praksu, subvencije za samozapošljavanje i javne radove.

Za realizaciju su obezbeđena novčana sredstva u iznosu od 12.500.000,00 dinara, Opština Lebane učestvuje sa iznosom od 5.000.000,00 dinara, a NSZ sa iznosom od 7.500.000,00 dinara.

Za javne radove opredeljeno je 7.150.000,00 dinara, za samozapošljavanje 1.250.000,00 dinara i za stručnu praksu 4.100.000,00 dinara.