Romima podeljeni higijenski paketi

Pomoćnica predsednika opštine Lebane, Nataša Stojanović i koordinator za romska pitanja Saša Pešić, podelili su 70 higijenskih paketa romima u naselju u Jablaničkoj ulici, kao i u romskim naseljima Bošnjace 1, Bošnjace 2, u Ćenovcu i Ždeglovu.

Ovaj projekat – Distribucija porodičnih higijenskih paketa na teritoriji opštine Lebane, omogućena je zahvaljujući Ministarstvu za ljudska i manjinska prava i društveni dijalog i programa Nemačke razvojne saradnje „Inkluzija Roma i drugih marginalizovanih grupa u Srbiji“.

Za distribuciju na terenu pored JLS bili su zaduženi i Crveni Krst Srbije i MDULS, a prisustvovali su i predstavnici DZ iz Lebana, kao i volonteri UNDP-a Jovice Jumerovića.