Predsednik opštine Lebane potpisao ugovor za projekat „Budućnost se gradi“ za izgradnju 16 socijalnih stanova

Danas je predsednik opštine Lebane, Ivan Bogdanović, potpisao Ugovor o donaciji sa kancelarijom Ujedinjenih nacija za projektne usluge – UNOPS-om, o finasiranju projekta “Budućnost se gradi“.

Projekat je odobren po konkursu u okviru Programa podrške Evropske Unije socijalnom stanovanju i aktivnim merama inkluzije. Vrednost projekta je 574.000 dolara, od čega će opština Lebane obezbediti sufinansiranje sa 16%. Projekat podrazumeva izgradnju 16 socijalnih stanova za: 5 porodica u kojima živi jedna ili više osoba sa invaliditetom, 4 porodice, žena koje su žrtve nasilja u porodici, 4 romske porodice, 2 mlade osobe koje su izašle iz hraniteljskih porodica, 1 siromašnu porodicu u stanju siromaštva.

Dodela stanova na korišćenje će se vršiti u na osnovu sledećih akata i koraka: istraživanja, analize stanja i potreba porodica, izrada pravilnika i bodovnih lista, izrada i raspisivanje javnog konkura, formiranje komisija za procenu i odlučivanje. Parnteri na projektu su Centar za socijalni rad Lebane i Udruženje građana “Građanski savet Bojnik“.

Osim stambenog zbrinjavanja, projekat podrazumeva i ekonomsko osnaživanje porodica, na način da će po jedan član svakog domaćinstva biti zaposlen. Za poslodavce koji budu zaposlili ova lica, projektom je predviđena finansijska podrška u nabavci dobara i opreme. Radna mesta će biti u skladu sa mogućnostima, afinitetima i ograničenjima svake osobe. Takođe, u skladu sa potrebama osoba iz marginalizovanih grupa, biće primenjene aktivne mere inkluzije:- Zdravstvena zaštita,- Podrška u obrazovanju,- Psihološka podrška,- Usluga nege i pomoći u kući,- i sve što bude identifikovano kao potrebna podrška za osobu koja pripada nekoj od marginalizovanih grupa. 

lebanskevesti.rs