Održana sednica SKGO

U Beogradu je 8. maja održana sednica Odbora za urbnizam, stanovanje i izgradnju Stalne konferencije gradova i opština.
Na konstitutivnoj sednici Odbora SKGO za urbanizam, stanovanje i izgradnju diskutovali se o nacionalnoj strategiji urbanog razvoja, najavljene su aktivnosti u okviru projekta Podrška EU inkluziji Roma i predstavljeni su modeli odluka o zonama i sufinansiranju održavanja stambenih zgrada.  Radom Odbora u ovom sazivu predsedava opština Lebane u čije ime je sednicu vodio predsednik opštine Ivan Bogdanović.

Odbor SKGO za urbanizam, stanovanje i izgradnju jeste stalno radno telo SKGO za razmatranje pitanja iz oblasti: urbanističkog i prostornog planiranja, upravljanja građevinskim zemljištem, održavanja stambenih zgrada, održavanja puteva, ulica i drugih javnih površina, socijalne i druge stanogradnje, pitanja gradnje na lokalnom nivou, međuopštinske saradnje u delokrugu odbora i druga pitanja iz oblasti koje pokriva Odbor.
Odbor prati, analizira i razmatra pitanja i probleme u pomenutim oblastima i svoja mišljenja, zaključke, inicijative i predloge podnosi Predsedništvu i članovima SKGO, organima, ustanovama i organizacijama Republike Srbije i Autonomne Pokrajine i domaćim i međunarodnim partnerima SKGO. Odbor posebno prati i analizira stanje u pravnom okviru koji uređuje urbanizam i stanovanje i inicira pred organima SKGO i nacionalnim institucijama njegovu promenu ili unapređenje.
Odbor je i forum za razmenu međuopštinskih iskustava i dobre prakse i podsticanje saradnje gradova i opština u oblasti urbanizma i stanovanja, kao i saradnje SKGO i njenih partnera u ovoj oblasti. Odbor daje stručnu podršku, predloge i inicijative za formulisanje projektnih aktivnosti i neposredno se uključuje u razvijanje projekata vezanih za jačanje kapaciteta i unapređenje i razvoj lokalne samouprave u oblastima delovanja Odbora.