Održana 15. sednica Opštinskog veća u Lebanu

Na ovoj sednici razmatran je i usvojen Nacrt odluke o izmeni i dopuni Statuta opštine i doneta odluka o utvrđivanju nacrta izmene i dopune Statuta.

Kako je u obrazloženju kazala načelnica Opštinske uprave Tanja Bogdanović Statut kao najviši pravni akt lokalne samouprave u potpunosti je usklađen sa zakonodavnom regulativom države u svim segmentima.

Većnici su se pozitivno izjasnili i o Predlogu odluke o završnom računu za 2020. godinu.

Kako je istakao predednik opštine Lebane Ivan Bogdanović završni račun pokazao je pozitivno poslovanje javnih preduzeća i njihovo domaćinsko ponašanje utroška sopstvenih i budžetskih sredstava bez obzira na pandemiju koronavisusa.

Na dnevnom redu našao se je i Predlog odluke o Predlogu Vlade Srbije za utvrđivanje javnog interesa za nepotpunu eksproprijaciju nepokretnosti u korist lokalne samouprave, što će kako je zaključeno omogućiti novi investicioni ciklus.

Predlog odluke o načinu kontinuiranog izjašnjavanja korisnika komunalnih usluga koji je takođe usvojen na današnjoj sednici daje mogućnost građanima da kroz primedbe i sugestije unaprede ceo ovaj sistem koji će, kako je naglasila načelnica Opštinske uprave Tanja Bogdanović osavremeniti rad komunalnih preduzeća, ali olakšati i naplatu.

Razmatran je i usvojen i Predlog odluke o davanju ovlašćenja načelnici Opštinske uprave za zaključivanje ugovora o posebnom linijskom prevozu do pojedinih sela do okončanja konkursa za dodelu subvencija. Kako je rečeno ovim povodom na ovaj način olakšaće se prevoz učenika iz ovih sredina do svojih škola i nazad.

Na sednici je imenovana i Komisija za sprovođenje javnog konkursa za popunjavanje položaja načelnika Opštinske uprave sa taksativno navedenim uslovima koje osoba mora da ispunjava za popunu ovog veoma važnog radnog mesta sa koga se rukovodi i koordinira svim službama u opštini.

Razmatran je i usvojen i predlog plana za postavljanje privremenih objekata, odnosno kioska na javnim površinama sa preciziranim lokacijama i uslovima koje svaki zakupac mora da ispunjava.

Stavljen je van snage Zaključak Opštinskog veća kojim je ustupljeno vozilo zastava 101 Lovačkom društvu u Bošnjacu na korišćenje i odlučeno da se ono vrati opštini Lebane.

Većnici su razmotrili i usvojili i odluke nadzornih odbora JP Lebane, JKP Komunalca, JKP Vodovoda i JKP Veterinarska stanica o raspodeli dobiti po finansijskom izveštaju eksternog revizora na osnovu koga se od dobiti 80 odsto vraća u opštinsku kasu.

Većnici su na ovoj sednici razmatrali i zahteve pojedinih građana koji su se odnosili na finansijsku pomoć namenjenu za lečenje.

Lebanske vesti