Lebane: Javna rasprava o nacrtu Statuta opštine Lebane

OBAVEŠTENjE O SPROVOĐENjU JAVNE RASPRAVE O NACRTU STATUTA OPŠTINE LEBANE

Skupština opštine Lebane donela Odluku o pristupanju izrade Statuta opštine Lebane i imenovanju komisije za izradu Statuta 02 broj 02-371 od 05.11.2018. god.
Komisija je izradila nacrt Statuta opštine Lebane i isti se stavlja na javni uvid objavljivanjem na internet prezentaciji opštine Lebane, sredstvima javnog informisanja kao i na oglasnoj tabli opštine Lebane.
Javni uvid trajaće u periodu od 27.11.2018. godine do 06.12.2018. godine.
Javna rasprava o nacrtu Statuta Opštine Lebane održaće se 07.12.2018. godine u 10 časova u velikoj sali opštine Lebane.
Poziva se sva zainteresovana javnost da uzme učešće u izradi Statuta opštine Lebane, da svoje primedbe, predloge i mišljenja na nacrt Statuta opštine Lebane dostavi Komisiji za izradu nacrta Statuta na adresu ul. Cara Dušana 116. 16230 Lebane, ili na email adresu skupstina@lebane.org.rs, u periodu trajanja javnog uvida.
Komisija će nakon sprovođenja javne rasprave izraditi i utvrditi konačan tekst nacrta Statuta opštine Lebane i dostaviti ga Opštinskom veću opštine Lebane na utvrđivanje predloga Statuta.

KOMISIJA ZA IZRADU NACRTA STATUTA

Nacrt statuta možete videti i preuzeti ovde:

NACRT STATUTA OPSTINE LEBANE