Vatrogasci održali predavanje u školi „Radovan Kovačević Maksim“

O načinima postupanja u slučaju požara i vanrednih situacija treba učiti od malih nogu, pa su vatrogasci iz Lebana ogranizovali predavanja na ovu temu u školi „Radovan Kovačević Maksim“. Program „Vatrogasac u školi“ nastao je na osnovu sporazuma Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srbije i Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja.
Cilj ovog programa je upoznati decu sa preventivnim delovanjima njih kao pojedinca ili kao grupe dece, te o osnovnim postupcima u slučajevima da se zateknu u neželjenim ili opasnim situacijama.
Učenicima trećeg i četvrtog razreda održan je program „Vatrogasac u školi“. U okviru ovog programa komandir Vatrogasno-spasilačke jedinice u Lebanu, Goran Ilić, sa svojom ekipom izveli su „Osnovnu obuku dece o preventivnoj zaštiti od požara“ i „Praktični rad sa vatrogasnim vozilom, gašenje požara vodom i penom“.
Upoznali su decu sa samim načinom dojavljivanja događaja, postupcima koji slede nakon njihove dojave, odnosno šta rade vatrogasci od prijema dojave do dolaska na mesto intervencije. Savetovali su učenike šta smeju, odnosno ne smeju činiti prilikom neželjenih situacija kao što su požari, zemljotresi i sl. dok su ih deca pažljivo slušala i imala zanimljiva pitanja za njih.