Raspisan oglas za davanje u zakup poljoprivrednog zemljišta

Opština Lebane raspisala je javni oglas za davanje u zakup i na korišćenje poljoprivrednoig zemljišta u državnoj svojini putem javne licitacije.

Licitacioni korak iznosi 1.000,00 dinara. Uvid u dokumentaciju: grafički pregled katastarskih parcela po katastarskim opštinama i spisak parcela po formiranim javnim nadmetanjima (kompleksima), koja su predmet izdavanja u zakup i na korišćenje, može se izvršiti u zgradi Opštine Lebane, u kancelariji br. 28 svakog radnog dana od 11,00 do 13,00 časova. Kontakt osoba Aleksandar Stanković, tel. 016/846-331 lokal 117.

Zemljište iz ovog oglasa daje se u viđenom stanju, a parcele se mogu obići i videti 17.8.2018. od 8 do 14 časova. 

Rok za podnošenje dokumentacije za prijavljivanje je do 27. avgusta do 14 sati.

Javno nadmetanje za davanje u zakup i na korišćenje zemljišta iz dela održaće se u zgradi Opštine Lebane 28. avgusta od 8 sati.

Detaljnije informacije u vezi zakupa poljoprivrednog zemljišta možete pogledati ovde Oglas