Održana 7. vanredna sednica Opštinskog štaba za vanredne situacije u Lebanu

Opštinski štab za vanredne situacije u Lebanu održao je 7. vanrednu sednicu sa jednom tačkom dnevnog reda, koja se odnosi na izveštaj usmeren ka sektoru za VS. U izveštaju su identifikovane sve kritične tačke na teritoriji opštine, a vezane za elementarne nepogode i to u mestima:

Konjino, kako bi se sprečile buduće moguće poplave neophodno je očistiti odvodne kanale duž cele deonice državnog puta IB reda, oznaka 39 na deonici Lebane – Leskovac.

Bošnjace, potrebno je proširiti kanal zvani „Dolina“ kako bi se sprečilo buduće izlivanje,

Pertate, čišćenje kanala kroz naselje,

Togočevce, potrebno je ugraditi nove propuste većih profila ispod saobraćajnice za odvod atmosferskih voda,

Ćenovac, očistiti odvodne kanale i propuste,

Putni pravac M9, očistiti i produbiti odvodne kanale i propuste,

U planinskom delu, na teritoriji opštine Lebane, treba izvršiti čišćenje trase na niskonaponskoj i visokonaponskoj mreži kao i putnih pravaca do dalekovoda.

Za realizaciju navedenih aktivnosti procenjeno je da treba izdvojiti 30 miliona dinara.

Lebanske vesti