Kadrovske promene u PS Lebane donose strožije i pojačane kontrole za parkiranje, stanje bezbednosti, prekoračenje brzine….

Direkcija policije započela je u prethodnoj godini niz aktivnosti na reorganizaciji svojih organizacionih jedinica u cilju unapređenja rada policije, jačanja kapaciteta organizacionih jedinica, povećanja transparentnosti rada policije i jačanja poverenja građana u policiju. 

U prošloj godini započete su aktivnosti i na kategorizaciji policijskih uprava, policijskih stanica i ispostava, na osnovu jasno definisanih kriterijuma koji uzimaju u obzir demografiju, teritoriju, stanje bezbednosti i postojeće organizacione elemnte.

Navedena kategorizacija, zajedno sa katalogom i opisom radnih mesta bila je osnov za izradu Pravilnika o unutrašnjem uređenju i sistematizaciji radnih mesta.

Kako prenosi portal Info centar juga i u Policijskoj stanici u Lebanu došlo je do kadrovskih promena.

Iz pouzdanih izvora saznali smo da će, za vreme praznika, na teritoriji opštine Lebane biti pojačana kontrola policije kako u samo centru grada (pešačka zona) tako i u saobraćaju.

„Nakon praznika krenuće se u rešavanju problema nepropisnog parkiranja, što je i dugogodišnji problem u ovoj opštini a biće pojačana radarska kontrola kao i stanje bezbednosti“ – kaže naš dobro obavešten izvor.

Na naše pitanje, kako je moguće da u blizini jedne škole i na samom pešačkom prelazu postoji Auto plac, dobro obavešten izvor kaže da će isti biti uklonjen odmah nakon praznika.

Da li će kadrovske promene u Policijskim stanicama zaista ojačati poverenje građana u policiju saznaćemo posle praznika.

Izvor: Info centar juga