JKP Vodovod: „Od danas kontrola na terenu i kažnjavanje zbog nenamenske potrošnje vode“

Javno komunalno preduzeće Vodovod Lebane obaveštava potrošače da od danas, zbog povećane potrošnje vode u popodnevnim časovima, počinje sa nadzorom i kažnjavanjem zbog nenamenske potrošnje. Saopštenje JKP Vodovod prenosimo u celosti

Poštovani potrošači, obzirom da je primećena veoma velika potrošnja vode, naročito u popodnevnim časovima, usled čega dolazi do otežanog rada sistema vodosnabdevanja, to smo prinuđeni da preko nadležne Komunalne inspekcije od danas 04.08.2022. godine, a u skladu sa Zaključkom o uvođenju redukovane potrošnje vode-mera štednje 04 broj 352-6/1 od 07.06.2022. godine Opštinskog veća opštine Lebane, vršimo NADZOR i KAŽNJAVANJE NENAMENSKE POTROŠNJE VODE.

Ovim putem vas još jednom ljubazno molimo i pozivamo da vodu iz gradskog vodovodnog sistema ne koristite za nalivanje svojih bašta, travnjaka i slično, jer će od strane nadležne Komunalne inspekcije biti izvršena kontrola potrošača na licu mesta, kao i kažnjavanje svakog vida neadekvatnog korišćenja vode iz gradskog vodovodnog sistema, navodi se u saopštenju.