Javni poziv za dodelu bespovratnih sredstava malim preduzećima

Ministarstvo privrede je raspisalo javni pozivza dodelu bespovrstnih sredstava za nabavku opreme u okviru programa podrške malim preduzećima za tekuću 2018.godinu.
Program podrške malim preduzećima za nabavku opreme u 2018. godini sprovodi Ministarstvo privrede u saradnji sa Razvojnom agencijom Srbije  i odabranim poslovnim bankama i lizing kompanijom. Banke koje učestvuju u ovom programu banka Poštanska štedionica, Kredit Agrikol banka, Halk banka, Euro banka, Prokredit banka kao i Rajfajzen lizing. Ukupno raspoloživa sredstva za realizaciju Programa iznose 556.322.062,70 dinara.
Opšti cilj Programa jeste jeste jačanje konkurentnosti privrednih subjekata, unapređenje njihovog poslovanja i internacionalizacije, kao i kreiranje novih radnih mesta kroz investicije u nabavku proizvodne opreme i opreme direktno uključene u proces proizvodnje razmenjivih dobara i to: nove proizvodne opreme ili mašina, transportno-manipulativnih sredstava uključenih u proces proizvodnje i unutrašnjeg transporta, novih delova, specijalizovanih alata za mašine ili drugih kapitalnih dobara.
Sredstva za realizaciju Programa se ne mogu koristiti za: porez na dodatu vrednost, pokrivanje troškova koji su u vezi sa nabavkom opreme kao što su: carinski i administrativni troškovi, troškovi transporta, špedicije, skladištenja i manipulacije, montaže i instaliranja opreme, obuke i dr, pokrivanje troškova koji su u vezi sa odobravanjem i sprovođenjem bankarskog kredita, odnosno finansijskog lizinga, kao što su troškovi: obrade zahteva, kamate, trošak kreditnog biroa za korisnika, upisa zaloge u Agenciji za privredne registre (u daljem tekstu: APR), osiguranja pokretnosti, kursnih razlika, refundaciju sredstava za već nabavljenu  opremu, zajmove i rate za otplatu kredita, kao i za reprogram kredita, ostale troškove koji nisu u skladu sa namenom Programa.
Javni poziv je otvoren dok se raspoloživa sredstva ne utroše. Privredni subjekti mogu podneti samo jedan zahtev za dodelu bespovratnih sredstava za nabavku opreme kod jedne banke ili lizing kompanije.

Detalnije informacije možete pronaći na sajtu Minitarstva privrede na ovom linku.