U ČETVRTAK BEZ STRUJE U LEBANU …

Operator distributivnog sistema „EPS Distribucija“ Ogranal Leskovac, pogon Lebane obaveštava svoje kupce, sa područja opština Lebane da će u četvrtak 26. oktobra tekuće godine u vremenu od 08 – 18 sati, zbog zamene visokonaponske opreme u trafostanici 10/0,4 kV  „Trikotaža“  biti primorana da isključi napon svim korisnicima distributivnog sistema koji se električnom energijom napajaju iz trafostanice „Trikotaža“.

Pogon „Elektrodistribucije Lebane“ se ovom prilikom izvinjava svim svojim kupcima koji će zbog planiranih radova ostati bez napona, navodi se u saopštenju.