Generalni sekretar Stalne konferencije gradova i opština posetio Lebane

Generalni sekretar Stalne konferencije gradova i opština Đorđe Staničić, sa svojim saradnicima, posetio Lebane.

U kabinetu predsednika Opštine Lebane Ivana Bogdanovića održan je konsultativni sastanak.
Lebane je opština koja je učestvovala u procesu mapiranja gradova i opština, sprovedenom pri izradi Analize o postojećim lokalnim politikama, merama i mehanizmima za inkluziju Roma, i izabrana za dobijanje podrške u okviru Programa „Podrška EU inkluziji Roma – Osnaživanje lokalnih zajednica za inkluziju Roma“, koji finansira Evropska unija a sprovodi Stalna konferencija gradova i opština – Savez gradova i opština Srbije (SKGO), na osnovu odluke Nadzornog odbora Programa.

Na sastanku su precizirane forme i modaliteti saradnje. Predstavnici SKGO su upoznali lokalno rukovodstvo sa sadržinom, pravima i obavezama koje proističu iz Memoranduma o razumevanju, čije potpisivanje će biti organizovano za izabrane gradove i opštine sredinom maja 2018. godine u Beogradu.

Od strane predsednika Bogdanovića i njegovih saradnika su potvrđene spremnosti i posvećenosti opštine Lebane za dobijanje podrške u okviru Programa.