Počeli radovi na uređenju korita reke Jablanice

Na osnovu razgovora lokalnog rukovodstva opštine Lebane sa JVL „Srbija Vode“ kao i procene stručne ekipe Vodoprivrednog centra MORAVA Niš, Opština se obratila zahtevom za urgentno čišćenje korita reke Jablanice, kroz Lebane u dužini od tri kilometra.

Početna tačka uređenja korita je od mosta na putu za naselje Rekarci i nizvodno , uz neophodne sanacije oštećene leve i desne obale.

Pošto je ispoštovana kompletna procedura i po izradi Elaborata koji je odrađen od strane VPC Morava Niš, danas 15.09.2017. godine krenule su da pristižu i potrebne mašine i mehanizacija za kompletnu sanaciju korita.

Uređenje korita reke Jablanice podrazumeva čišćenje neregulisanog i regulisanog korita (od mosta za naselje Rekarci u dužini od oko 1000 metara) od šiblja, drveća i nanosa, do spajanja sa dvogubom regulacijom reke Jablanice. Nastavak radova podrazumeva čišćenje regulisanog korita reke (dvogube regulacije) u dužini od oko 2000 metara od nanosa iz minora i forlanda i sanaciju kamene obloge na levoj i desnoj obali, posebno na ušću reke Šumanke.

Radove na čišćenju korita reke izvodi HSV DOO VLASOTINCE.