Penzionerske kartice mogu podići i penzioneri iz Lebana, Bojnika i Medveđe

Penzionerske kartice koje će se ubuduće koristiti umesto penzionog čeka i sa kojom će, u određenim radnjama, penzioneri moći da dobiju popust mogu podići i penzioneri iz Lebana, Bojnika i Medveđe u filijalama PIO fonda.
Svoje kartice mogu preuzeti i penzioneri iz Lebana, svakog radnog dana od 8 do 15 sati, u filijali PIO fonda koja se nalazi u Ulici Cara Dušana 55. Takođe, i penzioneri iz Bojnka svoje kartice mogu preuzeti od utorka do petka, u periodu od 8 do 15 sati, u filijali koja se nalazi na Trgu slobode 1, dok korisnici iz Medveđe svoje kartice, u istom periodu, mogu podići u filijali u Jablaničkoj 63.
Republički fond za penzijsko i invalidsko osiguranje započeo je raspodelu penzionerskih kartica svim penzionerima, koje Fond izrađuje za sve penzionere koji su pravo na penziju ostvarili u Republici Srbiji. Penzionerskom karticom se dokazuje status korisnika i omogućava im se da na zakonit , istovetan, siguran i validan način dokazuju svoj status, uz lični identifikacioni dokument.
„Budući da je na kartici od ličnih podataka istaknuto samo ime i prezime korisnika, izradom penzionerskih kartica  obezbedili smo zaštitu podataka  ličnosti, jer su do sada, za dokazivanje penzionerskog statusa, korišćeni čekovi od penzije, rešenja o penziji ili potvrde, na kojima se nalazi veliki broj ličnih podataka. Zbog velikog broja korisnika, izrada i raspodela penzionerskih kartica vršiće se sukcesivno, s konačnim cinjem da svaki penzioner dobije karticu na svoje ime, a Republički fond za PIO garantuje tačnost podataka“ kažu PIO fondu.
Republički fond za penzijsko i invalidsko osiguranje je jedina institucija koja, u skladu sa zakonom, raspolaže bazom podataka o penzionerima i garantuje za tačnost statusa koji se potvrđuje penzionerskom karticom.