Opštini Lebane za zamenu kotla u Domu kulture Radan 5 miliona dinara

Načelnica OU Lebane Tanja Bogdanović  potpisala je Ugovor kojim su opštini Lebane dodeljena novčana sredstva od strane Ministarstva zaštite životne sredine za realizaciju projekta nabavke, zamene, rekonstrukcije i sanacije kotlarnica za grejanje za 2022. godinu.

Pet miliona dinara za zamenu kotlova u Domu kulture Radan u Lebanu izdvojiće Ministarstvo zaštite životne sredine, čiji je ukupan fond za ovu namenu 200.000.000 dinara, po kome je prošlo 29 lokalnih samouprava od ukupno 67 prijavljenih.

Realizacija ovog projekta omogućiće smanjenje ispuštanja zagađujućih suspstanci u životnu sredinu iz kotlarnica za grejanje u okviru objekta koji su u nadležnosti jedinica lokalnih samouprava s ciljem unapređenja kvaliteta vazduha, preduzimanja preventivnih mera u segmentima značajnim za zaštitu vazduha i zaštite i unapređivanja životne sredine.