Održana 14. sednica Opštinskog veća u Lebanu

Na današnjoj 14. sednici Opštinskog veća, većnici su razmotrili i usvojili Predlog odluke o prvom rebalansu budžeta za ovu godinu. Kako je istakao predsednik opštine Lebane, Ivan Bogdanović na osnovu ove odluke uvećani su prihodi koje ova lokalna samouprava ostvaruje, a koji nisu bili obuhvaćeni odlukom o budžetu za 2021. godinu. On je dodao da se to pre svega odnosi na prihode koji se ostvaruju na osnovu projekata koji se ostvaruju zahvaljujući raznim ministarstvima, ali bez obzira na ovu činjenicu od početka godine do sada opština je ostarila prihod zaključno sa 13. aprilom od 192 miliona dinara. Bogdanović je najavio i prihode zahvaljujući resornim ministarstvima u iznosu od 50 miliona dinara što će označiti prekretnicu u razvoju ovog mesta.

Bogdanović je najavio izgradnju i zgrade za socijalno stanovanje i novu pijacu, ali i druge velike infrastrukturne programe sa posebnim osvrtom na grant Evropske Unije.

Većnici su se pozitivno izjasnili i o Predlogu odluke o određivanju lokacije skladišnog prostora za smeštaj uklonjenih pokretnih stvari sa površina javne namene. Na sednici je razmotrena i usvojena lista vrednovanja i rangiranja prijavljenih projekata verskih zajednica i Predloga odluke o dodeli sredstava za realizaciju programa crkava i verskih zajednica za šta je opredeljena suma od 2 miliona dinara iz opštinskog budžeta. U objedinjenoj raspravi razmotreni su i usvojeni Predlozi pravilnika o finansijskoj kontroli i upravljanju u odeljenju za upravu, skupštinske i zajedničke poslove, urbanizam građevinske i stambeno komunalne poslove, a razmatran je i usvojen i predlog strategije za procenu i upravljanje rizikom zajedno sa pravilnikom o kontinuiranoj edukaciji zaposlenih u državnim organima.

Lebanske vesti