Deo Lebana u subotu i utorak bez struje

Operator distributivnog sistema „EPS Distribucija“ Ogranal Leskovac, pogon Lebane obaveštava svoje kupce sa područja opština Lebane, da će u subotu 30. septembra tekuće godine u vremenu od 08 do 18 sati, zbog zamene visokonaponske opreme u trafostanici 10/0,4 kV „Opština“, biti primorana da isključi napon svim korisnicima distributivnog sistema koji se električnom energijom napajaju iz trafostanica: „Opština“, „13. brigada“ i „Vukajlo Kukalj“ a u utorak 03. oktobra u vremenu od 08 do 18 sati bez napajanja električnom energijom, zbog zamene visokonaponske opreme u trafostanici 10/0,4 kV,  biće korisnici koji se napajaju iz trafostanica „13. brigada“ i „Vukajlo Kukalj“.

„Elektrodistribucija Leskovac“ pogon Lebane se ovom prilikom izvinjava svim svojim kupcima koji će zbog planiranih radova ostati bez napona, navodi se u saopštenju.

 

(LBV)