15 lebanskih sela bez struje i veći deo Lebana

Operator distributivnog sistema „EPS Distribucija“ Ogranal Leskovac, pogon Lebane obaveštava svoje kupce, sa područja opština Lebane da će u utorak 10. oktobra u vremenu od 09 do 14 sati, zbog revizije TC 35/10 kV „Lebane 1“ biti primorana da isključi napon svim korisnicima distributivnog sistema u sledećim naseljima: Šumane, Šarce, Gornje Vranovce, Popovce, Grgurovce, Klajić, Radevce, Lipovica, Drvodelj, Buvce, Rafuna, Poroštica, Krivača, Geglja, Šilovo i korisnicima distributivnog sistema u Lebanu koji se električnom energijom napajaju iz trafostanica 10/04 kV „Đuka Dinić“, „Osmi mart“, „Đurđevdanska“, „Ciletov jabukar“, „Cara Dušana“,“Stara putna sekcija“, „Cigansko groblje“, „Karađorđeva“ i „Polet“.

„Elektrodistribucija Leskovac“ pogon Lebane se ovom prilikom izvinjava svim svojim kupcima koji će zbog planiranih radova ostati bez napona.