Opština Lebane potpisala ugovor sa Ministarstvom za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja

Pomoćnica predsednika opštine Lebane, Nataša Stojanović, potpisala je ugovor o namenskim transferima u socijalnoj zaštiti u Palati Srbije, sa Ministarstvom za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja.

Predmet Ugovora je utvrđivanje vrsta usluga socijalne zaštite iz oblasti nadležnosti Opštine, koje se finansiraju namenskim transferima iz budžeta Republike Srbije u skladu sa članom 8. stav 5. Uredbe o namenskim transferima.

Vrednost po ugovoru je 3,8 miliona dinara.

Lebanske vesti