Ko će u Lebanu biti bez struje u utorak i sredu?

Operator distributivnog sistema „EPS Distribucija“, Ogranak „Elektrodistribucija Leskovac“, pogon Lebane, obaveštava svoje korisnike sa područja opština Lebane da će u utorak 05. septembra 2017. godine u vremenu od 08 do 18 sati zbog zamene visokonaponske opreme u TS 10/0,4 kV “Trikotaža“, biti primorana da isključi napon svim korisnicima distributivnog sistema koji se električnom energijom snabdevaju iz ove trafostanice, a u sredu 06. septembra 2017. godine u vremenu od 08 do 18 sati zbog zamene visokonaponske opreme u TS 10/0,4 kV “Kule“, primorana da isključi napon svim korisnicima distributivnog sistema koji se električnom energijom snabdevaju iz ove trafostanice.

Pogon „Elektrodistribucije Lebane“ se ovom prilikom izvinjava svim svojim korisnicima koji će zbog planiranih radova ostati bez napona, navodi se u saopštenju.