Kazna od 50.000 dinara za neodazivanje na vojnu vežbu

Sve jedinice Vojske Srbije su u 2017. godini vršile pozivanje lica iz rezervnog sastava na jednodnevnu i višednevnu obuku, a sa osnovnim ciljem unapređenja rezervnih oficira u viši čin i proizvođenja vojnika u rezervi u čin rezervnog vodnika. 

Jednodnevna obuka sa licima iz rezervnog sastava VP 4445 Leskovac se realizuje u kasarni „Vojvoda Petar Bojović“ u cilju upoznavanja lica sa zadacima i obavezama u jedinici, dok se višednevna obuka realizuje u centrima za specijalističku obuku Komande za obuku. U skladu sa svetlim tradicijama iz srpske istorije i činjenicom da su građani Srbije časni, pošteni, hrabri i prave patriote najveći broj lica iz rezervnog sastava odazove se na poziv za obuku, međutim nažalost ima pojava da manji deo lica ne ispoštuje sve zakonske regulative Države Srbije, odnosno zakon o ličnoj karti i član 76. Zakona o vojnoj, radnoj i materijalnoj obavezi po kojima su isti dužni da u roku od osam dana prijave promenu adrese ili prebivališta u policijskoj upravi, kao i u Centru Ministarstva odbrane, nekadašnjem Vojnom odseku.

Zakonodavac zakonima, koje je izglasala Skupština Republike Srbije, predvideo je i određene sankcije za lica koja krše određene zakone, pa tako lice koje se ne odazove na vežbu može biti kažnjeno novčanom kaznom do 50 hiljada dinara.

Ovim saopštenjem skrećemo pažnju svim građanima sa teritorije Jablaničkog upravnog okruga, posebno onim koji imaju vojnu obavezu i ratni raspored, da poštuju propisane zakone, prijavljuju sve promene centrima Ministarstva Odbrane i odazivaju se na obuku.

Posebno ističemo novi zakon o upravnom postupku, član 75, po kome se smatra da je poziv uručen licu nakon što je proteklo 15 dana od dostavljanja obaveštenja licu na adresu, bez ličnog uručenja.
Živela Srbija; Živela Vojska Srbije, navodi se u saopštenju za javnost.