Deo Nemanjine ulice privremeno zatvoren za saobraćaj

JP „Lebane“ obaveštava građane sa teritorije opštine Lebane da se, na osnovu Rešenja saobraćajne inspekcije 06 br.347-1/10, a u skladu sa čl. 65 i čl.66 Zakona o putevima („Sl.glasnik RS.“,br.41/2018), obustavlja saobraćaj za sva vozila u ulici Nemanjinoj, na delu puta i to između kućnih brojeva br.24 i br.26. u dužini od 20 metara, iz razloga urušavanja potpornog zida od kamena i zemlje, pa je iz tog razloga otežano odvijanje saobraćaja i ugrožena bezbednost svih učesnika u saobraćaju.

Ova obustava je privremenog karaktera, tako da će se nakon sanacije potpornog zida doneti novo Rešenje o ukidanju zabrane saobraćaja o čemu će građani opštine Lebane biti obavešteni.

Iz JP „Lebane“ saopštavaju da je u toku postavljanje adekvatne saobraćajne signalizacije na pomenutom delu puta.